Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Tilsyn


Justervesenet

Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Handelsdepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.
Justervesenet

Justervesenet er teknisk kontrollorgan innen ulike områder.

Virksomhetsidé:
Justervesenet skal dekke næringslivets, forbrukernes og myndighetenes behov for at måleresultater og samsvarsvurderinger er pålitelige og har tillit både i Norge og i utlandet.

Justervesenet utfører:
Kalibrering
Typeprøving og Typegodkjenning
e-merking
Lovregulert måling
Regelverkutvikling
Utredninger og samfunnsøkonomisk analyse
Måleteknisk bistand
Forskning og utvikling
Opplæring ved kurs

Mer om Justervesenet finner du på deres nettsider.

 
Annonse Annonse Annonse