Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Belastende arbeidssituasjoner for lærere og helsearbeidere

Åtte prosent av de yrkesaktive i Norge rapporterer om kombinasjonen av høye krav, lav kontroll og lav sosial støtte i sin arbeidssituasjon. Lærere og helsearbeidere er særlig representert i denne gruppen.
Dame leser notat

En viss mengde krav og utfordringer er nødvendig for å oppnå jobbtilfredshet. Men for mange krav vil kunne være ødeleggende. Hvor høye krav som vil være optimalt for den enkelte er blant annet avhengig av i hvilken grad en har kontroll over arbeidsprosessene. Tall fra levekårsundersøkelsen 2006 viser at 8 prosent mener å ha en arbeidssituasjon som preges av høye krav, lav kontroll og lav sosial støtte. De fleste jobber i offentlig sektor, og lærere, helsearbeidere og servicepersonell er særlig representert. 15 prosent av alle som befinner seg i denne gruppen tilhører yrkesgruppen lærere med 3-årig høyskole. Kvinner er klart overrepresentert, og blant de yrkesaktive som befinner seg i denne situasjonen er 64 prosent kvinner og 36 prosent menn. 
- Det er ingen tendens til at yrkesaktive i spesielle aldersgrupper er mer utsatt for denne risikosituasjonen enn andre. Yrkesaktive med inntil fire års universitets- eller høyskoleutdanning overrepresentert i gruppen, sier Trine Eiken ved NOA.

 

Les mer om Belastende arbeidssituasjoner for lærere og helsearbeidere hos STAMI.
Annonse Annonse Annonse