Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Snømåkere må følge reglene

Det kan koste deg dyrt om du ikke følger spillereglene ved snømåking.
Dame leser notat

– Den som bestiller en måkejobb på taket, må følge Arbeidsmiljø-lovens spilleregler, sier seniorkonsulent Tanja Aune i Arbeidstilsynet i Sør-Norge.
Hun sier at dette gjelder alle næringseiendommer, som hun mener idrettshallene også hører inn under. Hva som foregår hos privatpersoner, legger ikke Arbeidstilsynet seg opp i.

 

Du finner mer om snømåkere som må følge reglene i Sandefjord Blad.
Annonse Annonse Annonse