Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kunnskapsportalen er åpnet

Lurer du på noe som gjelder arbeidslivet og fagbevegelsen finner du nå svaret på www.arbeidslivet.no.
Folk1

LO, Fafo og LO Media samarbeider om portalen og den nye nettportalen ble lansert på LOs representantskapsmøte 12. juni. 
Fra vedtaket ble fattet i sekretariatet rett før jul har det gått unna med forberedelsene og den konkrete utformingen av nettsiden.
Her finner en sentrale temaer; tariffoppgjør og lønnsdannelse, pensjon, organisasjonsgrad, arbeidsmiljø og medbestemmelse, arbeidsinnvandring, arbeidstid, etter- og videreutdanning, europeisk arbeidsliv, likestilling er bare noen stikkord. Tillitsvalgte i fagbevegelsen og ordinære medlemmer er hovedmålgruppe. Også andre, eksempelvis journalister, vil kunne ha nytte av innholdet.

 

Her finner du kunnskapsportalen.
Annonse Annonse Annonse