Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nominer kandidater til Top 10

Nå kan du nominere kandidater til årets Top 10 kåring.
Folk1

Målet med topp 10 kåringen er å lete frem til og kåre 10 (fem kvinner og fem menn) 1. generasjonsinnvandrere som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv. 
Prosjektet søker å vise ”veien til suksess” og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har gjort det godt i Norge. 

For å kvalifisere som 'internasjonal kvinne eller mann 2010', må du matche følgende definisjon:
Være kvinne/mann med fast bopel i Norge, men ikke født eller oppvokst i Norge.
(Innvandret til Norge etter fylte 16 år).

 

Man er på leting etter internasjonale kvinner og menn som har visst lederskap.  

a)   Formelt lederskap: Innehar en formell lederstilling/verv      
b)   Innovativt lederskap: Etablert eget firma eller funnet opp nye nytt      
c)   Ledende fagperson: Blant de fremste innen profesjon eller virksomhetsområde 
d)   Inspirerende lederskap: Inspirerer, hjelper eller organiserer andre innenfor eller utenfor en formell organisasjon        
e)   Ledertalent: Har unike ferdigheter eller talent innenfor et bestemt område           
f)   Selvledelse: Har overkommet betydelige hindringer og/eller tatt lederskap når det gjelder realiseringen av en personlig drøm/ambisjon 

 

Fristen for nominasjoner er satt til 30. november 2010.  Vinnerne offentliggjøres i slutten av januar 2011. LO er samarbeidspartner i prosjektet og deltar i juryen for kåringen.

 

Registrering og nominering av kandidater til Top 10 og  til Top 10 Ung leder
Annonse Annonse Annonse