Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Når lønna ikkje kjem

Finanskrisa har gitt ein dramatisk auke i talet på konkursar. Kva skal ein arbeidstakar gjere når lønna brått sluttar å kome inn på kontoen?
Fiskeren

Før det kjem så langt som til ein konkurs, har gjerne betalingsproblema og gjelda bygd seg opp. Kundane gjer ikkje opp for seg, bankane stengjer kreditten. Og ein dag kan arbeidstakarane oppleve at lønna ikkje lenger kjem inn på konto til avtalt tid, eller dei får ikkje sjukepengar eller feriepengar dei har krav på.
- Problemet er at arbeidstakarane sjølve må drive inn lønna si. Er grunnen vrangvilje eller konflikt, må dei gå til forliksrådet. Om arbeidsgjevaren manglar pengar, må dei gå til tingretten med krav om at han blir slått konkurs. Men det er det mange som kvir seg for. Dei går og ventar, og håper det beste. Vi har vore borti folk som har venta i månadsvis utan lønn. Dermed risikerer dei også å miste rett til utbetaling frå det statlege lønnsgarantifondet, fordi krava blir forelda, seier trådgjevar i Arbeidstilsynets svarteneste Elin Lind til Arbeidervern.

 

Du finner hele denne artikkelen hos Arbeidervern.
Annonse Annonse Annonse