Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Høyt konfliktnivå på norske skoler

Arbeidspress, hyppige omstillinger og høyt konfliktnivå gjør skolen til en utsatt arbeidsplass, viser Arbeidstilsynets kontroller.
Dame ved rekke av garderobeskap

Rundt 600 offentlige og private grunnskoler samt videregående skoler har, eller skal få besøk av Arbeidstilsynet i løpet av 2009.
De fleste tilsyn er allerede gjennomført, og gir et lite hyggelig bilde av lærernes arbeidsmiljø: Stadige omstillings- og endringsprosesser, opplevelse av stor arbeidsbelastning, høy konfliktnivå og til tider krevende elev- og foreldreforhold er en del av utfordringene i skolen, skriver fagbladet Arbeidsmiljø.
I tillegg kommer dårlig vedlikehold og en bygningsmasse som ofte er lite egnet til formålet. 
Det kan føre til inneklimaproblemer som virker inn på helse og arbeidsevne.

 

Les mer om høyt konfliktnivå på norske skoler hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse