Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Opplæring av ansatte - 100% stryk!

100 % (Etthundre prosent) dvs hele 80 av 80 kontrollerte verkstedbedrifter i Akershus og Østfold strøk på opplæring av ansatte.
Sveising - mørkt bilde

Teknisk Ukeblad meldte nylig at antall arbeidsulykker synker i de fleste næringer, men stiger i industrien.
Det kan skyldes mangelfull opplæring av de ansatte, ifølge Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold. 
I en fersk tilsynsaksjon avdekker de at verkstedindustrien i regionen faller fullstendig gjennom når det gjelder opplæring i bruk av utstyr, sertifisering og kontroll av om sikkerheten er god nok. 
– Vi har gjennomført vel 80 tilsyn, og avdekket for dårlig opplæring i nesten alle tilfellene.  Jeg tror ikke jeg har skrevet under ett tilsynsdokument hvor vi ikke gir pålegg om bedre opplæring, 
sier Jard Johansen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus. Han er ikke i tvil: 
– Denne mangelen på opplæring kan være en årsak til ulykker i denne delen av industrien. 
Et fagbrev kvalifiserer ikke til alt. Mange ulykker er helt unødvendige, og kan unngås. 
Næringen bør ta et oppgjør med seg selv. Jeg tror nesten vi må si det så sterkt, sier tilsynslederen.

 

Les mer om ulykker som skyldes mangelfull opplæring hos Teknisk Ukeblad.

 
Annonse Annonse Annonse