Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Flere dør på jobb

Antall dødsulykker falt i mange år, men ikke nå lenger. For andre året på rad øker antall dødsulykker i norsk arbeidsliv.

Antall arbeidsulykker og dødsfall i norsk arbeidsliv er gått markant ned gjennom mange år.
Bunnen ble nådd i 2006, da 31 personer omkom på jobb.
Men siden den gang har noe skjedd. Antallet steg til 38 i 2007, og har hittil i år steget ytterligere.
Pr 3. desember hadde Arbeidstilsynet registrert 46 dødsulykker i 2008.
– Det var ille i første halvår, men jevnet seg noe ut i andre halvår. Jeg kan ikke se noen klare årsaker til økningen i antall dødsulykker de siste to årene, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

 

Les mer om at flere dør på jobb hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse