Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Har ikke tid til å gå på do

Ansatte ved norske sykehus sier de dropper spisepauser og ikke har tid til å gå på do i løpet av arbeidsdagen.
Doktor og pasient

Arbeidstilsynet har gjennom en landsomfattende undersøkelse avdekket at det er for få ansatte på norske sykehus.
- Det er en reell situasjon for de ansatte at de må springe stadig raskere. Sykehusene har ikke klart å forbedre forholdet mellom oppgaver og ressurser, sier seniorinspektør Alf Bratteng i Arbeidstilsynet.

 

Du finner hele denne saken om sykehusansattes arbeidsforhold hos NRK Nordland
Annonse Annonse Annonse