Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mangler hos annenhver restaurant

Nesten halvparten av restaurantene som ble kontrollert i tilsynsmyndighetenes fellesaksjon mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte, mener tilsynsmyndighetene.
Damer med pc

– De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Våre funn tyder på at for mange ikke tar dette alvorlig nok, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

Tilsynsmyndighetene gjennomførte nylig 736 tilsyn hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig innen hotell, servering og næringsmiddelindustri.
Hensikten var å sjekke om de har systemer for å lære av det som går galt og sørge for at det ikke skjer igjen.

Aksjonen avdekket at mer enn hver fjerde virksomhet manglet et skriftlig system for avvikshåndtering. Dårligst ut kom restauranter, kafeer og spisesteder, hvor 45 prosent manglet et slikt system.
Innen hotell/overnatting og næringsmiddelindustri var andelen uten avvikssystem 19 prosent.

 

 

Du kan lese mer om resultatene hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse