Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mafia herjer trønder-gårder

Utenlandsk arbeidskraft i trøndersk landbruksnæring utsettes for mafiametoder fra bakmenn i sitt hjemland.
Mafia

Østeuropeere som jobber i norsk landbruk må betale inntil 2.000 kroner av sin månedslønn til «arbeidsformidlere» i sitt eget hjemland. Ingen av de som jobber i Norge, tør snakke åpent om det. De er redde for represalier. Men med løfte om full anonymisering har de gitt et innblikk i det som foregår på gårder og gartnerier i Trøndelag.
Opplysningene kommer fram i en foreløpig rapport prosjektarbeider Rose Maiken Flatmo i Fellesforbundets lokalavdeling i Stjørdal har utarbeidet. Flatmo har 15 års erfaring som bedriftsrådgiver i arbeidsmarkedsetaten og Nav.

 

Du finner hele saken om Mafia på trønderske gårder hos Ås Avis.
Annonse Annonse Annonse