Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Grov sosial dumping i ENGRA-saken

Økokrim avdekket grov sosial dumping i saken mot selskapet Engra som arbeidet på en byggeplass i Oslo (Ansgar hotell). Etterforskningen viste at selskapet hadde begått lovbrudd, men på grunn av manglende mulighet for forfølgning i Bosnia er saken likevel henlagt.
Hjelmern under armen

- Det er sterkt beklagelig at utenlandske arbeidstakeren blir utsatt for grov sosial dumping og at de ansvarlige ikke kan straffeforfølges. 
Vi har gått grundige runder med Økokrim og Arbeidstilsynet for å forsikre oss om at det som kan gjøres er gjort i denne konkrete saken, og vi vil nå se på hvordan vi kan unngå liknende saker i framtiden, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

 

Du finner hele pressemeldingen om grov sosial dumping i ENGRA saken hos AID.
Annonse Annonse Annonse