Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LOs sommerpatrulje, for 24. gang!

Fra 22. juni er LOs sommerpatrulje på veien over hele Norge. Under sommerpatruljen settes fokus på ungdommens situasjon i arbeidslivet.
Bil

LOs sommerpatrulje gjennomføres i alle landets fylker, og flere hundre unge tillitsvalgte i LO besøker ungdom i sommerjobb, for å påse at lover og avtaler følges 
Sommerpatruljens hovedfokus er å følge opp at all ungdom i sommerjobb har fått skriftlige arbeidskontrakter av sine arbeidsgivere, slik de har krav på.

 

Les mer om Sommerpatruljen hos LO.no
Annonse Annonse Annonse