Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret

Regjeringen fastsatte 21. august endringer i tre forskrifter om unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret og dens tilknyttede virksomhet.
Soldat

Forskriftene er endret med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret mv. videreføres og samles nå i en forskrift. I tillegg er det innført en bestemmelse som gir Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene hjemmel til å inngå tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, hvor dette anses nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

Forskriftsendringene trer i kraft straks.

 

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper
Annonse Annonse Annonse