Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Turnus=skift - men ikke for nattevakter

Leder i Norsk Sykepleierforbund Lisbeth Normann er svært skuffet over at komiteen holder rene nattvaktstillinger utenfor ordningen.
Doktor og pasient

Stortingets arbeids- og sosialkomite har, med unntak av Høyre, sagt ja til å likestille tredelt turnus med helkontinuerlig skiftarbeid. Flertallet i komiteen støtter Skift/turnus-utvalgets forslag med en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for arbeidstakere i tredelt skift- og turnusarbeid, men at det kreves at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag.
Komiteen ønsker derimot ikke å innlemme rene nattevaktsstillinger i ordningen. 
Dette til tross for at flere høringsuttalelser har understreket at denne type stillinger bør få kompensasjon for belastningene med utført arbeid på natt og på søndag.
I begrunnelsen viser komiteen til at de helsemessige ulempene ved nattarbeid er gjenstand for forskning, og "at det er behov for å arbeide videre med spørsmål knyttet til nattarbeid/ubekvemme arbeidstidsordninger og helsebelastninger."

 

Les mer om turnus=skift men ikke for nattevakter hos Sykepleien.
Annonse Annonse Annonse