Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Håndbok for religion

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har utarbeidet en ny håndbok om religion på jobb, og rettigheter og plikter for arbeidstakere og arbeidsgivere.
Folk1

Formålet med boken Religion på arbeidsplassen er å hindre konflikter og sikre et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på grunn av religion, skriver Aftenposten.

 

Du finner mer om håndbok om religion på arbeidsplassen hos Aftenposten
Annonse Annonse Annonse