Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dårlig informasjon om stråling

Helsedirektoratet mener informasjonen om helsefarer ved elektromagnetisk stråling har vært for dårlig.
Mobil i handa

Nå vil de bedre informasjonen i samarbeid med Statens strålevern og Folkehelseinstituttet.
I dag er det forbrukerne selv som har ansvar for å skaffe seg informasjon om mulige skadevirkninger ved elektromagnetisk stråling, skriver Ny Tid.
Forsker Dag Slettemeås ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) etterlyser en klarere informasjonsstrategi som når ut til alle brukergrupper.
– Informasjonsbehovet hos forbrukerne når det gjelder mulig helserisiko og anbefalt bruk av mobiltelefon og andre trådløse løsninger er stort, sier medie- og teknologiforskeren.

 

Du finner mer om dårlig informasjon om strålefare hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse