Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil unngå B-lag i arbeidslivet

Ifølge ny rapport har diskrimineringen i det globale arbeidslivet økt som følge av finanskrisen. Arbeidsminister Hanne Bjurstøm vil unngå todelt arbeidsliv.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Uttalelsen kom på ILOs arbeidskonferanse i Geneve, melder regjeringen. ILO står for International Labour Organization og er et FN-organ som jobber spesielt med arbeidslivssaker. 
Deres nye rapport om arbeidsrettigheter viser urovekkende tall hva gjelder diskriminering.
Arbeidsminister Bjurstrøm tok i sitt innlegg avstand fra tanken om at ivaretakelse av ansattes rettigheter står i motsetning til økonomisk vekst.
– Den norske erfaringen er stikk motsatt. Vi har klart å forene høy sysselsetting med et anstendig arbeidsliv, sa Bjurstrøm under konferansen og viste til den høye yrkesdeltakelsen blant kvinner i Norge.

 

Les mer om diskriminering som følge av Finanskrisen hos Utrop.no
Annonse Annonse Annonse