Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid.
Arbeidstilsynet ny logo

Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere. 
- Det kan være skadelig for helsen å jobbe for mye. Lange arbeidsdager over lang tid kan gi økt risiko for psykiske plager, muskel- og skjelettplager og hjerte-/karsykdommer. På kort sikt øker også risikoen for at man gjør feil og utsetter seg selv, kolleger eller andre for fare. I mange tilfeller kan uforsvarlige arbeidstidsordninger rett og slett utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Du kan lese mer om alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos Arbeidstilsynet.no
Annonse Annonse Annonse