Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Færre fornøyd med hjemmekontor

Flere har hjemmekontor og mer fleksibel arbeidstid nå enn i 2001, men færre er fornøyde med ordningen.
Dame med pc

Hele 28 prosent av arbeidstakere hadde i 2007 mulighet til å jobbe hjemmefra.
Dette er en dobling fra 14 prosent i 2001.
Det går fram av en FAFO-undersøkelse om HMS-tilstanden i norsk arbeidsliv gjort på oppdrag fra LO, som oppfølging av en undersøkelse gjort av SINTEF i 2001.
Flere har hjemmekontor, men det er færre som gir uttrykk for at de var fornøyde med en slik løsning nå enn i 2001. Det er oftere arbeidsgiverne som tar initiativ til hjemmekontor.
– Flere arbeidsgivere har det som en del av sin løsning nå. I 2001 var det i større grad arbeidstakerne selv som tok initiativ til og ønsket ordningen, sier Mona Bråten, som står bak FAFO-rapporten.

Les mer om FAFO undersøkelsen om HMS tilstanden i norsk arbeidsliv hos TU.no.
Annonse Annonse Annonse