Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Etterlyser verneombud

Handel og kontor ønsker en ordning med regionale verneombud, eller et verneombud på butikksentrene.
Jente2

Regionleder Bjørn Mietinen i Handel og kontor sier det er svært problematisk at en part som står utenfor tariffavtalen dikterer arbeidstid.
– De ansatte kan ikke føre en tvist mot senterledelsen, fordi det ikke er arbeidsgiveren. 
Vi har våre tariffavtaler med butikken, men senterledelsen er jo en part som opererer utenfor avtaleområdene, sier Mietinen.
Handel og kontor ønsker derfor at man får til en ordning med regionale verneombud, eller et verneombud på sentrene, som kan virke som kan ta slike saker på vegne av butikkene og deres ansatte.

 

Hele denne saken om verneombud på butikksentre finner du hos Tønsberg Blad.
Annonse Annonse Annonse