Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fokus på utelivsbransjen

Deler av utelivsbransjen er utsatt for useriøsitet og sosial dumping. Nå er startskuddet gått for den første av høstens to tilsynsaksjoner med uanmeldte tilsyn i spisesteder, nattklubber og barer.
Basselusk1

Utelivsbransjen preges av mange små virksomheter og høy turnover – både når det gjelder virksomheter og ansatte. Deler av utelivsbransjen kjennetegnes av at arbeidsmiljøregelverket brytes, svart aktivitet og skatteunndragelser. Dette kan bety at arbeidstakerne er uten arbeidskontrakter, at kontraktene ikke har lovlig innhold, eller at de ikke følges. Det er også lav organisasjonsgrad, og mange jobber i virksomheter uten tariffavtale.

- Innsatsen for å bekjempe sosial dumping er høyt prioritert i Arbeidstilsynet. I useriøse virksomheter ser vi at arbeidstakere arbeider 6-7 dager i uka, kvelder og netter, uten ekstra overtidsbetaling eller reelle muligheter til å si nei, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

 

Du kan lese mer om aksjonen hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse