Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsnarkomani

Den arbeidsnarkomane har fått et forvrengt perspektiv på livet, sier Bjørg Aase Sørensen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Er du i faresonen?
Øyne 1

- En arbeidsgiver må vel prise seg lykkelig dersom han har fått en arbeidsnarkoman på lønningslisten?
- Det bør han definitivt ikke, sier Sørensen, seniorforsker ved AFI og professor ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Vestfold. 
- Det er et klart skille mellom den entusiastiske arbeidstaker og den arbeidsnarkomane. 
Det ligger jo også i begrepet at den arbeidsnarkomane befinner seg i et avhengighetsforhold. 
Den arbeidsnarkomane får en forflatet opplevelse både av seg selv og av menneskene rundt seg. 
Det er ingen arbeidsplass tjent med, slår hun fast.

 

Hele artikkelen om arbeidsnarkomani finner du hos Arbeidervern.

 

 

 
Annonse Annonse Annonse