Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mobbing er svært helsefarlig!

Mobbeofre på arbeidsplassen kan få like alvorlige senskader som mennesker som har opplevd krig, katastrofer og fysiske overgrep viser ny forskning.
Dame leser notat

- Å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen er veldig alvorlig. 
Vi slår nå fast at dette kan få alvorlige konsekvenser, og at mobbeofre lider lenge etterpå, sier psykolog, førsteamanuensis og seniorforsker Lars Glasø, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Sammen med kolleger fra forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) står han bak en unik undersøkelse som i dag offentliggjøres i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Studien dokumenterer at mobbing i arbeidslivet kan føre til såkalt posttraumatisk stresslidelse (PTSL). Det er en diagnose som vanligvis er knyttet til personer som har vært i krigen eller har vært utsatt for store ulykker og som har fått store fysiske skader.

 

Du finner mer om mobbeundersøkelsen hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse