Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ikke rom for varslere i Forsvaret

Han fikk takk fra forsvarsministeren for varslingen om alvorlige økonomiske misligheter, men nå forlater kaptein Gunnar Unneland forsvaret etter avtalebrudd og ny trakassering.
Soldat

Kapteinen som varslet om utagerende misbruk av offentlige midler til egen nytte for en oberst i Heimevernet (HV), forlater nå Forsvaret. Gunnar Unneland mener Forsvarsstaben (FST) har brutt en seks måneder gammel avtale på alle punkt.
- Jeg sitter igjen med svarteper fordi jeg har turt å stå fram og varsle, sier kapteinen til ABC Nyheter.
- Jeg fikk et forlik og en ny stilling. Forsvaret har brutt alle punkt i den avtalen de selv ba om å få skrive!
- Det sitter folk i ledelsen som ikke er i stand til å håndtere slike saker. Å stå fram og varsle om korrupsjon i dette systemet, det vil jeg ikke anbefale noen andre å gjøre, sier en desillusjonert og forbannet Unneland.

 

Hele denne saken om varsling i forsvaret finner du hos ABC nyheter.
Annonse Annonse Annonse