Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny rapport om personskade

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet presenteres for første gang en samlet oversikt over personskader i Norge, inkludert arbeidsskader.
Blodskvett

Rapporten er den del av strategi mellom flere departementer for å få bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet. Arbeidet med rapporten viser bl.a. at datagrunnlaget ikke dekker dagens behov for statistikk på skadefeltet.

Status for skadesituasjonen for områder som blant annet hjem, skole, fritidsfeltet og arbeidslivet blir nærmere beskrevet i rapporten.

 

Her finner du rapporten (.pdf)
Annonse Annonse Annonse