Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Prest under press

Færre gudstenester, utsette gravferder, dåp og vigslar - og utbrente prestar. Slik lyder varselet for 2009.
Øyne 1

- Folk må rekne med mindre oppfølging, seier stiftsdirektør i Bjørgvin bispedøme, Helge Taranrød. 
Kutt på 3,2 millionar kroner for 2009 kan føre til færre gudstenester, mindre deltaking frå eigen prest (som må vikariere i andre sokn) og vanskar med å innfri ønskjer i samband med vigsel, dåp og gravferd.
- Presset vil bli atskilleg hardare i 2009 enn i både 2008 og 2007, seier Taranrød.
Drift av kyrkjer og kyrkjegardar kan også bli ramma fordi tildelingane frå kommunane til fellesråda ikkje strekk til.

 

Du finner mer om prest under press hos BT.no
Annonse Annonse Annonse