Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Tilsyn


Statens bygningstekniske etat

Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Statens Byggtekniske etat
Alle byggverk skal være gavnlige for den enkelte og for samfunnet. Derfor legges det vekt på helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet gjennom krav til byggverk som oppføres eller endres. 

 

Blant etatens konkrete mål er:

- at byggearbeider prosjekteres, utføres og kontrolleres av kvalifiserte foretak
- enklere og bedre byggesaksbehandling
- bedre innemiljø
- bedre energiøkonomi
- å ta vare på miljøet
- færre hjemmeulykker
- færre og mindre branner
- tryggere konstruksjoner
- bedre forhold for funksjonshemmede
 
Mer om Statens Byggtekniske etat finner du på etatens nettsider.
 Annonse Annonse Annonse