Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nærværsprosjekt stimulerer til aktivitet

Nærværsprosjektet i Grimstad bidrar med spisskompetanse og støtter tiltak som oppleves viktige for de ansatte. Poenget er å utløse kreativitet og stimulere til videre aktivitet – alt for å fremme nærværet.

Et totalt nærvær på 95 prosent innen utgangen av 2009 er målet med nærværsprosjektet.
– Det er et ambisiøst mål, slår Irene Espenes, leder av prosjektet, fast.  – Et stabilt høyt nærvær er en utfordring!
Prosjektet startet i 2005 og siden har sykefraværet ligget mellom ni og fem prosent. Arbeidet har fokus på tre hovedområder:
- Styring: rapportering, tolking av data, internkontroll
- Ledelse: identifisere og følge opp tiltak
- IA-rutiner: oppjustering, opplæring

Prosjektet gjennomfører ikke enkelttiltak, men koordinerer og støtter tiltak som enhetene jobber med innenfor hovedområdene. Kunnskapsoverføring mellom enhetene blir prioritert.

Les mer om dette sepennende prosjektet hos Idebanken
Annonse Annonse Annonse