Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kaffepausen forlenger livet

Et godt arbeidsmiljø og givende småprat på jobben øker sjansen for å leve et langt liv.
Rockekanin

Alle som har vært på en dårlig arbeidsplass forstår verdien av gode kolleger og et godt arbeidsmiljø.
Det er kanskje ikke så rart, for folk i fulltidsjobb bruker gjerne mer tid på jobben i løpet av en arbeidsuke enn de gjør med venner.

Trivsel på jobben kan faktisk vise seg å være livsviktig.
En studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte arbeidstagere i 20 år, viser nemlig at deltagerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstagerne.

 

 

Du kan lese mer om denne studien hos forskning.no
Annonse Annonse Annonse