Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


STAMI undersøkelse gir ny forståelse

Flere faktorer i arbeidslivet øker risikoen for muskelskjelettsmerter, og for noen arbeidstakere kan smertene bli kroniske. Forskning på mekanismer som ligger til grunn for utvikling av slike smerter, er viktig for å kunne forebygge og behandle langvarig smerte.
Vondt i hodet

For bedre å forstå mekanismene for utvikling av langvarig smerte har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) nylig utført en studie der elektrofysiologiske målinger av aktiviteten fra nerveceller i ryggmargen er kombinert med en molekylærbiologisk metode for å måle genuttrykk i smertebanene.

 

Her kan du lese mer om STAMIs undersøkelse om faktorer som gir økt risiko.
Annonse Annonse Annonse