Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fokus på sjåførenes sikkerhet .

1000 døde lastebilsjåfører i Europa, men alikevel er det en utfordring å gjøre sjåførene i veitransportsektoren oppmerksomme på risiko, både på veien og i forbindelse med lasting, lossing og andre arbeidsoppgaver.
Truckkjøring2

Transportbransjen er en av de næringene som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall i Norge. 
I 2010 døde ni personer i næringene transport og lagring. Å nå ut til sjåførene med HMS-budskap kan likevel være utfordrende av flere årsaker. Det er mange små selskap med færre enn ti ansatte, mange sjåfører er selvstendig næringsdrivende og sjåførene er ofte langt unna en fast base. 
I tillegg er de fleste vant til en høy grad av selvstendighet i arbeidet.
Selvstendigheten, kombinert med at veitransport er en meget konkurransepreget bransje, kan også føre til at sjåførene og deres arbeidsgivere er motvillige til å innføre nye måter å gjøre arbeidet på.
Det europeiske arbeidsmiljøorganet har laget to faktaark, som nå også er tilgjengelig på norsk.

 

Faktaark 97: ”Få fram budskapet – HMS-kampanjer i veitransportsektoren"

 

Faktaark 98: ”Håndtering av risiko blant sjåfører i veitransportsektoren: case-studier som viser god praksis”

 


 

Du kan lese mer om fokus på sjåførenes sikkerhet hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse