Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Grønne inntektsmuligheter

Den grønne økonomien har et årlig markedspotensial for Norge på over 50 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Econ Pöyry.
Mann med PC ute under et tre

Analyseselskapet har på oppdrag fra Stiftelsen Elektroforum, sett på hvilke forrentingsmuligheter som i skapes i enkelte sektorer i kjølvannet av den grønne satsingen.
– Vi har fått laget denne rapporten for å vise hvilke muligheter som ligger i den grønne økonomien, sier Steinar Bysveen, adm. direktør i Energi Norge, som er en av flere bransjeorganisasjoner som står bak rapporten.
Econ Pöyry anslår et årlig markedspotensial for norske leverandører i Norge og i utlandet på i underkant av 30 milliarder kroner, mens de årlige merinntektene som vil tilfalle norske kraftselskaper og nettselskaper som følge av disse investeringene ligger i underkant av 20 milliarder kroner per år.
I tillegg kommer den verdiskaping som i dag skjer på bakgrunn av allerede gjennomførte investeringer i fornybare produksjon i kraftsektoren. Andelen av norsk BNP kan da komme da opp i 5 prosent i 2020.

 

Les mer om lønnsomme grønne muligheter hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse