Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Trapper opp tilsynsaktiviteten!

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft.
Hjelmern under armen

-  Arbeidstilsynet er nå godt i gang med å organisere og koordinere tilsynsinnsatsen over hele landet, og gjennomføring av tilsyn er allerede startet, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast, som koordinerer tilsynsaktiviteten.
Arbeidstilsynet oppfordrer alle som har opplysninger om ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold for utleide og innleide arbeidstakere om å komme med tips.

 

Du kan lese mer om forsterket tilsynsinnsats og tipse på arbeidstilsynets nettsider.
Annonse Annonse Annonse