Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Pålegg om å bedre arbeidsmiljøet

En privat bedrift i Narvik har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å sikre ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø.
Truckgutta
Illustrasjonsfoto: AOF Norge 

 

 

Bakgrunnen er at bedriften er inne i en omstillingsprosess, der de ansatte har medvirket gjennom sine tillitsvalgt. 
Det er imidlertid ikke godt nok. 
Også vernetjenesten, som representerer alle ansatte, skal informeres og gis mulighet til involvering.

 

Mer om pålegg om at vernetjenesten skal involveres finner du hos Ofotposten.
Annonse Annonse Annonse