Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ukas møøøøø.... Skal bare få én røykepause

Ansatte i Stavanger kommune får fra neste år av bare lov å røyke i lunsjpausen. Og røyking ved innganger blir forbudt.
Kubåna

Da det ble orientert om saken i fjor høst var forslaget at det ikke skulle tillates røyking i arbeidstiden i det hele tatt, heller ikke for ansatte som var på jobb langt fra kontorene sine.
Nå er forslaget fra rådmannen endret, og i innstillingen heter det at «Stavanger kommune ønsker å legge til rette for et røykfritt arbeidsmiljø til beste for både brukere og ansatte. 
Onsdag 13. mai behandler administrasjonsutvalget felles retningslinjer for alle ansatte i Stavanger kommune. Målet er at kommunen skal bli en røykfri arbeidsplass fra 1.1.2011».

 

Du finner hele denne saken om moralistene i Stavanger hos Rogalands Avis

 
Annonse Annonse Annonse