Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsmiljøguiden

Arbeidsmiljøguiden er et nytt e-læringsverktøy som er utviklet for å gi en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er, enten du er arbeidsgiver, verneombud eller arbeidstaker.
Arbeidstilsynet ny logo

Arbeidsmiljøguiden er gratis, og tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljøguiden.

Arbeidsmiljøguiden tar brukeren gjennom hva som ligger i sentrale begreper som medvirkning, opplæring, kartlegging og risikovurdering. Det gis også et innblikk i krav til utforming av arbeidsplassen og til utførelsen av selve arbeidet. Kort sagt, veiledning og råd for hvordan en kan jobbe med eget arbeidsmiljø.

I Arbeidsmiljøguiden får en også en introduksjon til det som utgjør rammene for arbeidsmiljøarbeidet, nemlig regelverket.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.

 

 
Annonse Annonse Annonse