Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mer til fornybar energi

Regjeringen bevilger fem milliarder ekstra til fornybarfondet og øker Enovas budsjett med 1,8 milliarder.
Vindmølle2

 Enovas arbeid har gitt gode resultater innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon. Forslaget for 2010 er Enova sitt største ordinære budsjett noensinne, og gir rom for mange gode prosjekter innen blant annet bioenergi, vindkraft og energieffektivisering i bygg og industrisektoren, sier olje – og energiminister Terje Riis-Johansen i en melding.

 

Du finner mer om ekstra midler til fornybar energi hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse