Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny BHT-ordning fra 2010

Anslagsvis 100 000 arbeidstakere vil få et nytt tilbud om kompetent helsefaglig vurdering av arbeidsplassen.
Arbeidstilsynet

Plikten til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) utvides til åtte bransjer og sektorer som til nå ikke har hatt en slik plikt. De nye pliktgruppene er helse- og sosialsektoren, fiskeoppdrett og klekkeri, gjenvinning, privat vakttjeneste, tekoindustrien, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning.

 

Les mer om den nye BHT ordningen hos arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse