Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny handlingsplan mot sosial dumping

Statsminister Jens Stoltenberg varslet en ny handlingsplan mot sosial dumping i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol .
Rødt eple

Regjeringen har tidligere gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping. 
Evalueringen viser at handlingsplanene har gitt gode resultater og klare positive virkninger av tiltakene.
– Nå begynner vi arbeidet med en tredje handlingsplan. Formålet er å sikre et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Norge. 
Vi jobber med tiltak særlig rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjer, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol.

 

Les mer om den nye handlingsplanen mot sosial dumping.
Annonse Annonse Annonse