Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Asbest på kartet

- ILOs beslutning om asbest kan skape ringvirkninger for globale kampanjer for å forby produktet, skriver Trine Lise Sundnes i sin blogg fra ILO-konferansen.
Hodeskalle

I forbindelse med en sak lansert av kanadiske Labour Congress (CLC), diskuterte ILO problemet knyttet til asbest. ILOs beslutning kan skape ringvirkninger for globale kampanjer for å forby produktet.
Vedtaket i komiteen som behandler brudd på faglige rettigheter (applikasjonskomiteen) går ut på å be den kanadiske regjeringen om å vedta " den strengeste standarden for vern av arbeidstakernes helse når det gjelder eksponering for asbest" og å delta i konsultasjoner med sine arbeidstaker-og arbeidsgiverorganisasjoner om å implementere deler av ILO-konvensjon 162 om Asbest i det nasjonale lovverket.
Beslutningen er viktig for land som har ratifisert C162 men ennå ikke forbudt asbest: Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Brasil, Kamerun, Canada, Colombia, Ecuador, Guatemala, Russland, Serbia, Makedonia, Uganda og Zimbabwe. 

Norge var for øvrig et av de første landene som la ned forbud mot bruk av asbest.

 

LOs 1. sekretær Trine Lise Sundnes blogger fra ILO-konferansen i Geneve.
Annonse Annonse Annonse