Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lyd- og bildeopptak som bevis

I en rekke saker i arbeidslivet vil det være aktuelt at en av partene ønsker å bruke lyd- eller bildeopptak ved en eventuell rettssak. Hvordan er adgangen til å bruke slike opptak som bevis i arbeidsrettssaker?
Kameraovervåking

Hemmelige lydopptak kan vanligvis ikke brukes i retten skriver Arbeidervern.
Men det er retten som vurderer og avgjør om et lydopptak likevel kan aksepteres.
Jo mer sentralt beviset er og jo mer alvorlig saksforhold som blir avdekket, jo mer skal det til for å anse måten besviset er framskaffet på som utilbørlig.

 Les artikkelen om lyd- og bildeopptak som bevis i retten her.
Annonse Annonse Annonse