Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


«Holdes sammen av tape og kitt»

Arbeidstilsynet truer med å stenge deler av Oslo universitetssykehus hvis ikke det blir fortgang i utbedringen av bygningene.
Hånd med penn

I en 14 sider siders rapport datert 1. juli får arbeidsmiljøet ved landets største sykehus det glatte lag. Store mengder muggsopp, alvorlig vedlikeholdsmangel, farlig oppbevaring av kreftframkallende kjemikalier og alvorlige brudd på overtidsreglene er blant forholdene tilsynet påpeker. 
Rapporten konkluderer med å varsle til sammen 10 pålegg om utbedringer som skal diskuteres på et møte mellom tilsynet og sykehusledelsen i dag. Overfor NRK karakteriserer seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Bengt Eriksson tilstanden som «veldig kritisk».
– De lager lettvegger av papirkasser, og det virker som store deler av bygningen holdes sammen av tape og kitt, sier Eriksson.

 

Les mer om "sykehuset som holdes sammen av tape og kitt" hos Fagbladet.

 

LAST NED: Arbeidstilsynets rapport i sin helhet
Annonse Annonse Annonse