Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Se til Danmark

Danskene har forvist de useriøse tilbyderne i arbeidsmiljøopplæring fra kursmarkedet.
Tommelen opp nr 2

I Norge finnes et mangfold av tilbud når det gjelder arbeidsmiljøopplæring. 
Men fordi vi ikke har instanser som kontrollerer innhold og kvalitet, er kursene som tilbys av svært varierende kvalitet. Det finnes mange useriøse tilbydere på dagens kursmarked.  
Danskene har tatt konsekvensene av dette, og kurstilbydere som ønsker å kjøre arbeidsmiljøkurs, må godkjennes av Arbejdstilynet. 
Men aller først må tilbyderne evalueres av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). EVA utarbeider en innstilling, og denne må følge søknaden som sendes Arbejdstilynet.                             
- Kvalitetskontrollen ble innført fordi det var utilfredshet med kvaliteten på enkelte kurs, det var et noe broket marked, konstaterer Rikke Steensig, evalueringskonsulent i EVA.
Etter at denne formen for godkjenningsordning ble innført, falt antallet godkjente kurs i arbeidsmiljøopplæring fra 211 i 2003 til 131 i 2004, fordi mange av de eksisterende kursene ikke ble godkjente etter den nye ordningen.  

 

Du kan lese mer om danskenes godkjenningsordning for arbeidsmiljøopplæringen hos Arbeidsmiljø.
Annonse Annonse Annonse