Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


En av tre ansatte jobber utenom vanlig dagtid

En av tre ansatte jobber utenom vanlig dagtid, de fleste i skift eller turnus. Slikt arbeid er vanligst blant ungdom og vanligere for kvinner enn menn, ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).
Dame som arkiverer

I 2008 jobbet 34 prosent av alle ansatte utenom vanlig dagtid (mandag-fredag klokka 06-18) i sin hovedjobb. Dette tilsvarer 783 000 ansatte, en økning på 17 000 ansatte fra året før. 
Det totale antallet ansatte i Norge økte i samme periode, så andelen ansatte som arbeider utenom vanlig dagtid, forble uendret. Denne andelen har ligget på rundt 34-36 prosent de siste åtte årene. Andelen ansatte som jobber utenom vanlig dagtid, og som ikke jobber skift eller turnus, har sunket fra 12 prosent i 2006 til 10 prosent i 2008.

 

Du finner statistikk og tabeller for skiftarbeidere hos Statistisk Sentralbyrå
Annonse Annonse Annonse