Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Felles kamp mot sosial dumping

Det latviske arbeidstilsynet jobber etter rutiner de lærte av sine norske kolleger. Sosial dumping har nå høyeste prioritet.
Arbeidstilsynet

For to år siden hadde ikke det latviske arbeidstilsynet myndighet til å stoppe virksomheter.
I dag har de ikke bare fullmakter til å stoppe, de kan også skrive ut bøter på flere 100.000 kroner. Dessuten "outer" de bedrifter på nettet. Her skal de useriøse stoppes. Direktør Rita Elce vet hva hun vil.
I tre dager har 50 ansatte fra samtlige regioner i det norske arbeidstilsynet vært på besøk hos sine latviske kolleger i Riga. Det er bare to år siden sist, men nordmennene merker omfattende endringer hos latvierne.

 

Les mer om felles kamp mot sosial dumping hos Varden. 
Annonse Annonse Annonse