Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


- Jeg kjente det rev i halsen

Nordmenn som identifiserte døde etter tsunamikatastrofen, har fått sykdomsproblemer. Årsaken er høyst sannsynlig kjemikalier sprayet på lik og hjelpearbeidere.
Doktor og pasient

Nå viser det seg at flere nordmenn som deltok i identifiseringsarbeidet, har fått skader og sykdomstegn. Rundt ti har rapportert om luftveisplager. To mener skadene kan kobles direkte til ett eller flere av de kjemiske stoffene som de ble sprayet med under arbeidet. Flere har utviklet hard forkjølelse.
Kripos har lagt lokk på saken og vil ikke gå ut med flere detaljer om de innrapporterte skadene før tidligst mandag.
Også syv rettsmedisinere fra Sverige har utviklet "alvorlige astmalignende problemer". Av disse er to fortsatt syke og må bruke medisiner, ifølge overlege Bodil Carlstedt-Duke ved Arbets-og miljømedicin ved Stockholms läns landsting.
- Det er alvorlig når symptomene blir slik at man må søke legehjelp og medisin. Risikoen er at sykdommene kan bli langvarige, sier hun.

 

Du kan lese mer om skader på hjelpearbeiderne etter tsunamikatastrofen hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse