Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere flyttet

9. desember åpnet Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i nye og moderne lokaler i Schweigaards gate 17, sentralt i Oslo sentrum. Senteret blir en del av tilbudet i ”Skattens hus” som skal bli Norges største skattekontor.
Arbeidstilsynet

- Den sentrale beliggenheten, større lokaler og moderne utstyr gjør at vi kan yte enda bedre publikumsservice, sier Servicesenterets leder Lene S. Hagen.  
Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere har vært en suksess siden starten for ett år siden. Hittil har mer enn 60 000 personer benyttet seg av tilbudet, og tilbakemeldinger fra brukerne er overveldende positive. Alt på ett sted, lite byråkrati, rask saksbehandling og veiledning på eget språk er forklaringer på suksessen.
Servicesenteret er et unikt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og UDI. Tilbudet er rettet mot arbeidsinnvandrere fra EØS-området og spesialister utenfor EØS. De fleste brukerne kommer fra Oslo og nærområdene, men det er ikke uvanlig med besøkende fra andre steder i landet som har reist til Oslo for å få ordnet dokumentene raskt og enkelt. 

 

Les mer om servicesenteret for utenlandske arbeidstakere hos arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse