Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Gruet seg til å gå på jobb

Uanmeldt besøk fra Arbeidstilsynet avdekket betent forhold mellom direktøren og hans ansatte.
Arbeidsmiljøhumlen

Et uanmeldt tilsyn fra Arbeidstilsynet 26. juli ved Malangen Brygger avdekket et nokså betent forhold mellom den tyske direktøren og de ansatte.
Tilsynet der Jon Helge Vaeng og Tore Myhre møtte opp endte med en rekke pålegg fra Arbeidstilsynet som bedriften nå må rette opp. Det mest graverende er helt klart at forholdet mellom flere av de ansatte og direktør Katrine Bunte i rapporten som Nordlys har fått tilgang til beskrives som svært dårlig.

 

Les mer om forholdene ved Malangen Brygger hos Nordlys.no
Annonse Annonse Annonse